Hotline: +84 320 3892398

Gia công

Gia công cơ khí chính xác, chi tiết máy, dụng cụ... trên máy CNC.

  • Dịch vụ gia công cơ khí tiện, phay, bào và doa trên các chất liệu: thép carbon, kim loại màu, inox…
  • Dịch vụ gia công chấn (dập) sóng kim loại theo yêu cầu
  • Dịch vụ gia công cắt kim loại theo yêu cầu
  • Dịch vụ gia công lốc, uốn các loại ống. Nắn sửa kim loại, thép hình theo yêu cầu
Lên trên