Hotline: +84 320 3892398

Sản xuất

 Chế tạo và sản xuất các loại máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ công nông nghiệp.

Thiết kế, chế tạo và sản xuất các loại máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ ngành nông nghiệp: Máy gặt lúa, Máy sát gạo, máy đánh bóng gạo, máy xay thóc, máy lọc chấu, máy lọc sạn, máy nghiền thức ăn gia súc, hệ thống băng tải cung cấp nguyên liệu...

Cùng với các sản phẩm trên, Công ty còn sản xuất và lắp đặt những dây chuyền sản xuất lúa gạo công suất lớn phục vụ các nhà máy sản xuất lúa gạo, sản xuất bia, và các loại nông sản khác.

Lên trên